Oferta pracy - Inspektor ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Inspektor ds. zamówień publicznych

Oferujemy:

 • pracę w ramach umowy o pracę – pełny etat

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w realizowaniu procedur zakupowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań, dążenie do samodzielności na zajmowanym stanowisku, chęć rozwoju, inicjatywa w działaniu,
 • umiejętności analityczne, identyfikowania problemów oraz poszukiwania rozwiązań, wysokie poczucie odpowiedzialności, nastawienie na realizację wspólnych celów,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów i umów zakupowych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sprawna realizacja zadań pod presją czasu,
 • znajomość pakietu Ms Office
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • chęć stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań, zaangażowanie.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 • przygotowywanie i prowadzenie wskazanych przez przełożonego postępowań zakupowych na podstawie wewnętrznych regulacji oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie umów zakupowych, aneksów do umów, porozumień, pism,
 • współtworzenie opisów przedmiotu zamówienia,
 • przygotowanie dokumentacji zakupowej, szacowanie wartości zamówienia,
 • negocjowanie warunków realizacji zamówienia,
 • realizacja zadań organizacyjnych i administracyjnych, archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestrów i zestawień,
 • realizowanie zadań nałożonych ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie wyznaczonym przez przełożonego,

 

Wszystkie aplikacje CV, list motywacyjny jak również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@szpital.kepno.pl lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`