Otwarcie Oddziału Położniczo-Ginekologiczno i traktu porodowego SPZOZ w Kępnie

14 lipca odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Położniczo-Ginekologiczno i traktu porodowego SPZOZ w Kępnie.
Uroczystość ta to zwieńczenie dwuletniej, historycznej dla naszego szpitala inwestycji, jaką była przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału z 4 do 6 łóżek, przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych do obowiązujących przepisów.
Dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska przywitała gości i zapoznała ze szczegółami inwestycji oraz podziękowała wszystkim, dzięki którym ta inwestycja się udała.
Szczególne podziękowania Dyrektor skierowała do Pani Europoseł Andżeliki Możdżanowskiej za szczególne zaangażowanie w rozwój szpitala, jakość świadczeń zdrowotnych i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu kępińskiego oraz powiatów ościennych. Dla Pani poseł Katarzyny Sójki za wspieranie rozwoju kępińskiego szpitala. Bardzo dziękujemy Zarządowi Powiatu Kępińskiego na czele ze Starostą Robertem Kieruzalem i wicestarostą Alicją Śniegocką za akceptację i ogromne wsparcie w realizacji strategii rozwoju szpitala. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno Piotrowi Psikusowi oraz wójtom:
Bogumile Lewandowskiej - Siwek
Danucie Froń,
Adamowi Staszczykowi,
Adamowi Kopis,
Piotrowi Hołoś,
Grzegorzowi Hadzikowi, za przekazanie środków finansowych na inwestycje w kępińskim szpitalu.
Zadanie zostało dofinansowane m.in. ze środków budżetu państwa, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5,5 mln), środków Powiatu Kępińskiego, przy wsparciu lokalnych samorządów, środków finansowych szpitala (ktredyt bankowy)
W uroczystości udział wzięli:
✅poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska,
✅poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka,
✅poseł na Sejm RP Jan Mosiński,
✅poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak,
✅Starosta kępiński Robert Kieruzal
✅Wicestarosta kępiński Alicja Śniegocka
✅Radni Rady Powiatu kępińskiego
✅ Dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska,
✅Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Zbigniew Bera
✅Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Infrastruktury Marika Możdżanowska,
✅Dyrektorzy Szpitala w Pleszewie
✅Prezes Wieruszowskiego Centrum Zdrowia,
✅Starosta powiatu wieruszowskiego,
✅Z-ca burmistrza Miasta i Gminy Kępno
✅Wójtowie gmin powiatu kępinskiego
✅pracownicy Szpitala w Kępnie
Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`