Podziękowania dla firmy ELTOM

Składamy serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Banaszczykowi właścicielowi firmy ELTOM
za bezpłatne użyczenia samochodu na potrzeby realizacji pobierania wymazów u pacjentów poddanych kwarantannie domowej., oraz Panu Adamowi Staszczykowi Wójtowi Gminy Rychtal za zainteresowanie problemem i pomoc.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za otrzymany dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół,
na których możemy liczyć w obecnej szczególnej trudnej sytuacji.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo