Samorząd kępiński po raz kolejny przekazał dotację dla kępińskiego szpitala

W dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 80.000,00 PLN z przeznaczeniem na zakup trzech aparatów do hemodializ dla Stacji Dializ. Szacunkowy koszt zakupu wyniesie 120.000,00 zł. Na wyposażeniu Stacji Dializ znajdują się aparaty zakupione w 2002 roku. Otrzymana dotacja pozwali na niezbędną wymianę najbardziej wyeksploatowanych aparatów.

Ze strony gminy Kępno umowę podpisali: Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Jarosław Ciesielski - Skarbnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali: Marian Olejniczak - Dyrektor SPZOZ w Kępnie, Beata Andrzejewska - Główny Księgowy.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`