Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym, Pielęgniarzom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości i pogody ducha.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ w Kępnie
mgr Marian Olejniczak

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`